Varme kilder

Der er varme kilder på en række steder i Grønland, men kun ved Uunartoq i Sydgrønland har vi et egentligt badested og det tiltrækker året rundt både lokale og besøgende.