Den Grønlandske fangerkultur og Grønlandshvalen, et portræt